Aktualności

Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego) to wydarzenie ważne i mobilizujące do aktywnego świętowania wszystkie oddziały Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Tym razem organizacja UNESCO zaproponowała, aby obchodom towarzyszyło hasło Inclusion In and Through Education: Language Counts (Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie). Owo „włączenie” zainspirowało Zarząd katowickiego oddziału TMJP, który postanowił zorganizować kilkudniowy Festiwal Języka Ojczystego.

Festiwal rozpoczął się 20 lutego, czyli w przededniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Pierwszy dzień przeznaczony był dla uczniów, którzy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach oraz wysłuchania wykładu dr Joanny Przyklenk Czy słowa znaczą to, co znaczą? .

Obchody drugiego dnia Festiwalu (25 lutego) przebiegały pod hasłem Nic o nas bez języka – studenci studentom o naturze języka polskiego. Zarząd katowickiego oddziału TMJP o przygotowanie spotkania poprosił koła językoznawcze związane zarówno z Towarzystwem, jak i z Instytutem Języka Polskiego UŚ. Studenci przedstawili uczestnikom historię działalności poszczególnych kół, opowiedzieli o poszukiwaniu dawnych słów i znaczeń w polszczyźnie, języku reklamy i technikach skutecznej autoprezentacji, następnie zorganizowali szereg zabaw i konkursów.

Ostatni, trzeci dzień Festiwalu (26 lutego) odbywał się na Wydziale Teologicznym UŚ. Uczestnicy, wysłuchali dyskusji panelowej Co z tym ojczystym?, w której wzięli udział prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, dr Jan Grzenia, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor oraz ks. dr Roman Buchta. Prelegenci mówili m.in. o wpływie telewizji na język, specyfice komunikacji internetowej oraz kształceniu językowym osób duchownych.

Trzy bogate w wydarzenia dni pokazały, że warto organizować tego typu spotkania. Ufamy, że Festiwal zaowocuje poszerzeniem kręgu miłośników języka, dla których, powtórzmy to raz jeszcze, język ma znaczenie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych