Członkowie honorowi

dr hab. Krystyna Kowalik

Dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (slawistyka, 1968). W latach 1968–1969 odbywała staż naukowy w Katedrze Filologii Słowiańskiej UJ. Od października 1969 roku zatrudniona była jako pracownik Zakładu Językoznawstwa IBL PAN w Krakowie, a od 1973 roku jako pracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filologicznym UJ (1976). W latach 1999–2012 była pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od roku 2008 działającego pod nazwą Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej).

 

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół morfologii i morfonologii współczesnej polszczyzny, terminologii lingwistycznej, leksykografii, chrematonimii oraz analizy językowo-stylistycznej tekstów użytkowych. Jest autorką dwóch monografii: Budowa morfologiczna przymiotników polskich (1977) oraz Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny (1997), współautorką wydanego w serii Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Małego słownika odmiany wyrazów trudnych (wraz z H. Wróblem, A. Orzechowską i T. Rokicką), jak również autorką kilkudziesięciu innych artykułów i recenzji naukowych.

 

Od 1970 roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, od 1988 roku członkiem redakcji czasopisma „Język Polski”. W latach 1989–2008 oraz 2010 pełniła funkcję sekretarza redakcji tego periodyku.

 

Zdjęcie: Bożena Żmigrodzka

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych