Członkowie honorowi

prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Urodziła się 7 I 1936 w Wieliczce, zmarła 11 XII 2018  w Krakowie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów zatrudniona została przez Witolda Taszyckiego w Pracowni Słownika Staropolskich Nazw Osobowych PAN. W 1990 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii (wyd. 1991), w tym samym roku uzyskała również stopień doktora habilitowanego  na podstawie monografii Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji (wyd. 1990). Tytuł profesora zwyczajnego otrzymała w 1997 roku.

            Przez całe swoje życie zawodowe była związana z Zakładem Onomastyki Polskiej PAN (od 1973 r. będącym w strukturze Instytutu Języka Polskiego PAN), w którym przez wiele lat sprawowała funkcję kierownika Pracowni Antroponimicznej. Jest współautorką siedmiotomowego Słownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych oraz współautorką i współredaktorką międzynarodowego wydawnictwa Słowiańska onomastyka (2002–2003), a także monumentalnego wydawnictwa Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII w. (2006–2016).  W 2002 roku ukazał się pod jej redakcją Mały słownik odmiany nazw własnych (wydany ponownie w 2008 roku), a w roku 2011 – współautorski Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy i ich stolic i mieszkańców, oba opublikowane przez w Serii Małych Słowników Języka Polskiego TMJP.

            Przez wiele lat przygotowywała dla urzędów stanu cywilnego ekspertyzy w sprawie nadawania imion rzadkich, od 1989 r. była członkiem, a następnie przewodniczącą Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2004-2014)  oraz rozlicznych innych gremiów i komisji, redaktorem czasopisma „Onomastica” (2007–2014).

            Członkostwo honorowe Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego uzyskała na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów z 15 listopada 2010 r.

Bibliografia: K. Rymut, Zamiast wstępu – kilka słów o Profesor Aleksandrze Cieślikowej, [w:] Manuscula linguistica. In honorem. Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków 2006, s. 7-11.

Zdjęcie: IJP PAN

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych