Multimedia

Jak się zapisać

Galeria

Przekaż 1,5% podatku

Jak zostać członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją do wybranego przez Państwa oddziału terenowego Towarzystwa lub bezpośrednio do Zarządu Głównego pod adresem tmjp@tmjp.pl. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu Państwa w poczet członków Towarzystwa uiścić należy składkę członkowską.

Publikacje

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

Alicja Witalisz,
Przewodnik po anglicyzmach
w języku polskim

Piotr Żmigrodzki, Sylwia Przęczek-Kisielak, Bogactwo współczesnej polszczyzny

Magdalena Puda-Blokesz, Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego

Aktualności

Nowi członkowie honorowi Towarzystwa

Obradujące 22 października 2022 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa ustanowiło nowych członków honorowych. Zostali nimi: prof. Zofia Cygal-Krupa i prof.…
Poznaj szczegóły

Wysokość i termin wpłacania składki członkowskiej za rok 2023

Zarząd Główny TMJP informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z 22 października 2022 r. składka członkowska za rok…
Poznaj szczegóły

Przeciw wulgaryzacji języka debaty publicznej

Zarząd Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, działając zgodnie ze swoim statutem, por. par. 6, punkty: 1. Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną…
Poznaj szczegóły
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych